ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

uxXpzjSZm0_1467772180