พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจการ และรับฟังรายงานความพร้อมของหอพัก สกสค.

big