การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 พร้อมกันนี้ กรรมการได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญ
“โครงการเงินร้อยสู่เงินล้าน”  ให้แก่ นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชัยนาท ต่อไป 

179002 179001 S__1294486