การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเิชดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
⇓⇓⇓⇓
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเิชดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2561