การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระประกาศกฐินพระราชทาน 2559
wlLcDzeEnw_1470384043zelVLaFUIL_1470384041พิธีถวายผ้าพระกฐินพระ