การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชัยนาท 
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 5/2559
ณ อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

S__29753346 S__29753351 S__29753352 S__29753353