การประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

นายอรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัด
(ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 พร้อมมอบนโยบายในการบริหารงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0012 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0024 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0009 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0025 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0006 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0017 ภาพประชุมสุพรรณบุรี_๑๘๑๒๒๔_0001