การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การพัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิกบวกและการทำงานเป็นทีม”

S__9068560 S__9101324 S__9101323 S__65478671 S__9101321 S__9101317
นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด
ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี