การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1)

212028 212029 S__46432267 211435 S__46432268

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
และนางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1) โดยมีท่านพิษณุ ตุลสุข
รองปลัดระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ
ณ โรงแรมตามสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์