การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559

IMG_2757 13394207_1762304030648873_2591414509468841165_n

S__11280423 IMG_2800 IMG_2802 IMG_2815 IMG_2818 IMG_2819

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี 2559 (ภาคกลาง กลุ่มที่ 1)
ประกอบด้วย 10 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี
จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท และ จ.อุทัยธานี 
จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 185 คน  เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา