จ่ายค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  นายสมควร  ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาทให้แก่ นายวิเชียร  นุ่นละออง  คู่สมรสของ นางนกเทศ นุ่นละออง สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

S__33554524