จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  นายสมควร  ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบเช็คค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ นางละมัย  แก้วเขียว  ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นมารดาของ
นายสมาน  แก้วเขียว สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

S__13049865