ด่วน !!! แจ้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

งานนำเสนอ1 - Copy-1
cnG797NSdc_1478248241-2