บริการ…รับแจ้งสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ภาพนิ่ง 1 ภาพนิ่ง 1
นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ชัยนาท
มอบเช็คค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางจินตนา  สังข์งาม บุตรของ นายแบน  เชี่ยวชาญ
สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559 ด้วยสาเหตุโรคเนื้องอกในปอด
พร้อมกันนี้ได้มอบให้ นายปรีชา ปานทองคำ ในฐานะกรรมการ สกสค.จังหวัด เป็นตัวแทนสำนักงาน สกสค.จังหวัด
นำพวงหรีดไปวางเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม วันที่ 13 ก.ค.59 ณ วัดท่ากฤษณา อ.หันคา จ.ชัยนาท