บันทึกปากคำทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม นอกสถานที่

บันทึกปากคำนอกสถานที_๑๙๐๑๐๗_0003บันทึกปากคำนอกสถานที_๑๙๐๑๐๗_0010บันทึกปากคำนอกสถานที_๑๙๐๑๐๗_0013บันทึกปากคำนอกสถานที_๑๙๐๑๐๗_0014บันทึกปากคำนอกสถานที_๑๙๐๑๐๗_0016
สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ได้ขอความนอนุเคราะห์มายังสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ให้บันทึกปากคำทายาท
ของนายสุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม (สังกัดส่วนกลาง)
วันที่ 7 มกราคม 256 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
จึงได้เดินทางไปบันทึกปากคำ นางสมควร นาคสัมฤทธิ์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นมารดาของ สมาชิก ช.พ.ค.
ผู้ถึงแก่กรรม
ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท