ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ค้างเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป