ประกาศสำนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการสัมภาษณ์

คลิกดูรายชื่อได้ที่นี่ค่ะ  6. ชัยนาท.pdf