ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ประกาศฯ เรื่อง เสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป