ประกาศ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่


ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนะคะ
http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=2209