ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

S__27451447 S__27451449 S__27451450 S__27451451 S__27451452

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2560 เพื่อคัดเลือกผู้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท