ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา
กำหนดวัน เวลา
ในการจัดกิจกรรมและกรรมการได้นำเสนอกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย  จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.) เปตอง หมากฮอส หมากรุก 2.) กิจกรรมประกวดร้องเพลง  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

8061 8062 8063 8064 8066