ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาลครู จัดคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน จากผู้แจ้งความประสงค์ไว้ 143 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ SBMLD โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562_๑๙๐๔๐๔_0028 ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0030 ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0028 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562_๑๙๐๔๐๔_0016 ตรวจสุขภาพ_๑๙๐๔๐๔_0008 6491ตรวจสุขภาพ_๑๙๐๔๐๔_0013ตรวจสุขภาพ_๑๙๐๔๐๔_0011ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0010 ตรวจสุขภาพ_๑๙๐๔๐๔_0014 ตรวจสุขภาพ_๑๙๐๔๐๔_0004 ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0026 ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0024
ตรวจสุขภาพปี_๑๙๐๔๐๔_0020ตรวจสุขภาพประจำปี 2562_๑๙๐๔๐๔_0026ตรวจสุขภาพประจำปี 2562_๑๙๐๔๐๔_0023ตรวจสุขภาพประจำปี 2562_๑๙๐๔๐๔_0014