ประมวลภาพกิจกรรมการสรงน้ำพระของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท
พร้อมกรรมการ สกสค.จังหวัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระประจำสำนักงาน เพื่อเป็นการสานต่อประเพณีไทย
และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ณ บริเวณหน้าคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

S__9994251 S__9994252 S__9994246 - Copy S__9994245 - Copy 117969 S__9994255 S__9994243