ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ในรอบ 1 ปี (6 ธ.ค.2560-5 ธ.ค.2561)

ภาพนิ่ง 1