ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท (รอบ 1 ปี) ระว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

247948 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0013 ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0014 ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0021 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0063 ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0062 ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0030 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0028 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0026 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0018 247988 ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0031 - Copy ประเมิน 19 มกราคม 60_๑๘๐๑๒๒_0036 S__40943643 247982 247977 247970 247954 247969 247952งานนำเสนอ1