ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท นำพวงหรีดไปวางเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  นายสมควร ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท วางพวงหรีด
เคารพศพ นายไพฑูรย์  อยู่เย็น  ตำแหน่งลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ณ วัดลัดเสนาบดี  ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

S__32030745 S__32030753 - Copy S__32030757