ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ ดร.พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

TET310LgOQ_1475032875 ezjftTNx9y_1475032875