ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีดเพื่อนำไปเคารพศพ ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย

3350

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีดเพื่อนำไปเคารพศพ ให้แก่ นางลำใย รัตนมงคล ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น
คู่สมรส ของนายปราโมทย์ รัตนมงคล สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท