ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.พร้อมพวงหรีดให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

S__5455874

407755 407756

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท พร้อมพวงหรีด ให้แก่นายเรวัตร สิทธิทูล บุตรของ
นายประเทือง สิทธิทูล ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
และได้เดินทางไปเคารพศพของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ในวันที่ 24 เมษายน 2561
ณ วัดศรีเจริญ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท