ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปวางพวงหรีดเคารพศพ นางอรพินท์ ชวนประยูร สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม อ.เมือง จ.ชัยนาท


270226270228
270202
270204วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ไปวางพวงหรีดเคารพศพ นางอรพินท์ ชวนประยูร สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม
พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางธีรนุช กลั่นขจร บุตรของผู้ถึงแก่กรรม
ณ วัดศรีวิชัยวัฒนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท