ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอหันคา

S__7987294 S__7987279 S__7987274 S__7987285 S__7987287 S__7987268 S__7987281 S__7987264 S__7987262

มื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ไปพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอหันคา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
และเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท