ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บ้านพัก

291282 291293

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและให้กำลังใจ นายบำเหน็จ ทิมคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม
ในฐานะตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท
ที่บ้านพัก ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท