ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

395178 395181 395189 395190

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวด
พระอภิธรรมงานศพ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ชื่อ นายทวีศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ณ ศาลาการเปรียญวัดสังฆาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท