ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ไปร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562

วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0010 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0017 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0024 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0025 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0030 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0039 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0032 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0045 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0049 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0064 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0072 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0079 วันครู 2562_๑๙๐๑๑๖_0099งานนำเสนอ1-2