ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปวางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ภาพนิ่ง 15542 5453 5550 5548 5552 5551 5547