ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ชัยนาท จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
**จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท***
นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท
และพวงหรีดเคารพศพ ให้แก่ นายตฤณภัท พันธุประภาส ซึ่งเกี่ยวข้องบุตรของ นายฉลองรัฐ พันธุประภาส
สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
4700