ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และพวงหรีด ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

177181 177182 177178

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท
ได้มอบเงินค่าจัดศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท  พร้อมพวงหรีด ให้แก่ นายปรีชา  กล่อมเกลี้ยง
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นผู้อุปการะ (น้องชาย) ของ นายพงศ์นรินทร์ ชัยนารายณ์ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม 
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท