ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ให้แก่นายสุรพล ฮวบสวรรค์ ทายาทของนางขวัญ ฮวบสวรรค์ สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม

S__19865633

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเงินค่าจัดการศพ
ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท  พร้อมพวงหรีดให้แก่ นายสุรพล ฮวบสวรรค์  ทายาทของ นางขวัญ ฮวบสวรรค์
สมาชิก ช.พ.ส. ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท