ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ของชมรมข้าราชการบำนาญ อ.สรรพยา

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดชัยนาท ไปร่วมการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ของชมรมข้าราชการบำเหน็จ-บำนาญอำเภอสรรพยา
พร้อมให้บริการรับแบบแสดงเจตนาระบุสิทธิฯ ช.พ.ค. ณ วัดสมุทร อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

16893 16858 16890 16860 16862 16863 16857 16855 16871 16873 16882