ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในเขตอำเภอสรรคบุรี

21116282110821 2110823
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายสมควร ทอง