ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมการฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย


วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสมควร  ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ไปร่วมการฌาปนกิจศพของ นางศรีเพ็ญ  เทียนสุข สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่ความตาย
ณ เมรุวัดศรีวิชัยวัฒนาราม อ.เมือง จ.ชัยนาท

32221 32224 32223