ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมงาน “โครงการ ๒ เมษา รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ”

S__4833295 S__4833286 S__4833291 S__4833292 S__4833307 S__4833309ร่วมงาน-2