ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชัยนาท วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  นายสมควร ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท เดินทางไปวางพวงหรีดและเคารพศพ นายสุพจน์ จันทน์พุก  สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ณ วัดห่อทองคำ อ.เมือง จ.ชัยนาท
S__14229510 241268 241272 241274
241266
S__14229508