ผู้อำนวยการ สกสค.ชัยนาท มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.ให้ทายาทของผู้ถึงแก่ความตาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท มอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท
พร้อมพวงหรีดเคารพศพ ให้แก่ นางสุมนา  เนียมทอง ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรของ
นางบุญช่วย จริยากุลภิวาท สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่ความตาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

5715