พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

S__57245701 S__35323918 S__35323920

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัด 
ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท