พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอมโนรมย์ ศูนย์ 1-2

S__6193163 S__6193159 S__6193161 S__6193166

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ 1-2 ในเขตอำเภอมโนรมย์
โดยมี ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
ณ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท