พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

S__6299652 S__6299656 S__6299659 S__6299650 S__6299653 S__6299651

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท            
ไปบรรยายให้ความรู้งาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พร้อมเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษามาสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ในการประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท