พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดท้องถิ่น

S__7610381 S__7610384 S__7610380 S__7610388 S__7610390 S__7610386 S__7610385เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจาก
นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
พร้อมทั้งเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดท้องถิ่น ที่บรรจุใหม่ และอายุไม่เกิน 35 ปี
สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท