พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอสรรคบุรี

S__5914626

S__5914629

S__5914630

S__5914631

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในการจัดประชุม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอสรรคบุรีของศูนย์ฯ สรรคบุรี 1-2
โดย ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
พร้อมบรรยายให้ความรู้ ให้นโยบาย แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท