พบเพื่อนครูในเขตอำเภอเนินขาม และอำเภอเมือง ศูนย์ 1

S__6627337 S__6651906 S__6627334
S__6651908

พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังคอไห อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

S__6668290S__6668291S__6668293S__6668294S__6668295S__6668298
บเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ 1 อำเภอเมือง ณ ห้องประชุม สพป.ชัยนาท
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมควร ทอง