หอพัก สกสค. “ยุคใหม่” เปิดให้บริการแล้ว

D3C89gzIF9_14671697831ฉ 206 (2)